Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία

Άρθρο

Λόγος εἰς τήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου – Αγίου Γρηγορίου Παλαμά

… Ἂν ὁ θάνατος τῶν ὁσίων εἶναι τίμιος και  ἡ μνήμη δικαίου συνοδεύεται ἀπό ἐγκώμια, πόσο μᾶλλον τήν μνήμη τῆς ἁγίας τῶν ἁγίων, δια τῆς ὁποίας ἐπέρχεται ὅλη ἡ ἁγιότης στος ἁγίους, δηλαδή τή μνήμη τῆς ἀειπάρθενης και Θεομήτορος, πρέπει να τήν ἐπιτελοῦμε με τίς μεγαλύτερες εὐφημίες. Αὐτό πράττουμε ἑορτάζοντας τήν ἐπέτειο τῆς ἁγίας κοιμήσεως...